Modul KOSbox SIM

KOSbox umožňuje stávajícím off-line obchůzkovým systémům komunikovat on-line. KOSbox přijímá údaje o provedených obchůzkách z přenosných elektronických snímačů a odesílá je na centrální server. Zde může operační pracovník následně zpracovávat data ze

všech střežených objektů.

Off-line obchůzkové systémy budou on-line

    • kos-databox-schema-czI lokální obchůzkové systémy budou rázem ve spojení
    • Okamžitý přehled o provedených obchůzkách
    • KOSbox bezpečně dopraví obchůzková data ze stráženého objektu k centrálnímu vyhodnocení
    • Přístup k obchůzkovým datům a jejich správa přes webové rozhranní
    • Bezpečí dat garantováno
    • Pro stažení dat není nutné fyzicky objíždět jednotlivé objekty
    • Možno propojit s jinými obchůzkovými systémy *

      *) Při požadavku spolupráce s jinými obchůzkovými systémy nutno konzultovat možnost propojení

kosboxKOSbox sníží provozní náklady OKAMŽITĚ

      • Načítá a odesílá údaje z obchůzkových snímačů do centrálního PC
      • Pro přenos dat využívá jednostrannou GPRS/GSM komunikaci
      • Vyčítá, maže a formátuje datové čipy
      • Načítá kódy identifikačních čipů při zadávání nových osobních čipů strážných a kontrolních bodů do systému
      • Komunikuje s uživatelem prostřednictvím podsvíceného grafického displeje
      • Akustická signalizace
      • Snadná intuitivní obsluha pomocí tlačítek
      • Napájení z vlastního akumulátoru
      • Automatický režim úspory baterie
      • Přehledné menu s navigací

ukazka-prace-kosguard