BOZP

bozp-dispecinkV souladu s platnou legislativou a požadavky na BOZP, je zaměstnavatel povinen pracovníkům, kteří vykonávají pracovní činnost ve výškách, osamoceně v provozech se zvýšenými riziky, zajistit možnost komunikace s nadřízeným a zavést pravidla pro dorozumívání se zaměstnanci především pro případ nouze a ohrožení zdraví při práci.

Vedle splnění požadavků na ochranu zdraví při práci může zaměstnavatel také sledovat výkony a pohyb svých zaměstnanců v terénu a vyhodnocovat plnění stanovených pracovních povinností.

WEBOVÁ APLIKACE PRO SPRÁVU ÚDAJŮ

Uživatel webového portálu PATROLCONTROL získává okamžitý přehled o všech obchůzkových událostech, alarmových stavech a monitorovaných osobách. Přístup k datům je umožněn v rozsahu dle přístupových oprávnění z jakéhokoliv PC (tabletu či chytrého telefonu) připojeného k internetu.

bozp-ikony

Webová aplikace PATROLCONTROL poskytuje prostor pro správu různých technologií, které může provozovatel individuálně volit dle charakteru konkrétního využití a skutečných potřeb a není tak vázán na jeden konkrétní podporovaný obchůzkový systém.Zákazník přistupuje k portálu pomocí webového prohlížeče a internetového připojení. Jedná se o cloudové řešení, nevyžaduje tedy žádnou instalaci ani speciální HW komponenty ze strany klienta.

Data z obchůzkových snímačů jsou odesílána přímo na server portálu. Databáze portálu PATROLCONTROL je pravidelně zálohována a provozovatel zajišťuje nonstop konektivitu snímačů se serverem.

SPRÁVA OBCHŮZEK MNOHA ZPŮSOBY ON-LINE

Aplikaci PATROLCONTROL je možné spravovat prostřednictvím různých HW zařízení, od běžného PC přes tablety či smartphony. Dohled nad obchůzkovou činností má uživatel všude, kde je připojen k internetu.

bozp-zarizeni

A KDYŽ NENÍ INTERNET…

Informace o alarmových stavech je možné přesměrovat přímo na mobilní telefon formou SMS a hlášení budou přicházet oprávněné osobě přímo z obchůzkových snímačů nebo z portálu PATROLCONTROL.