Docházkový systém

Co je docházkový systém?

Slouží k záznamu odpracované doby, evidenci příchodů, odchodů a pohybu zaměstnanců. Vyřeší zákonnou povinnost evidence pracovní doby, zjednoduší přípravu podkladů ke zpracování mezd a zamezí neoprávněným přesčasům.

Doporučujeme kombinovat docházkový systém s kontrolou vstupu (turniketem nebo dveřním zámkem).

Podle způsobu identifikace docházkové systémy dělíme na:

  • bezkontaktní (načtení média probíhá až na vzdálenost 20cm)
  • kontaktní (pro načtení je nutné médium přiložit na čtecí sondu)
  • biometrické (čte otisky prstů, dlaně či skenuje zornici atd.)

Modulární docházkový a přístupový systém UNIgate

unigate

Docházkový systém, který se díky své modularitě dokáže okamžitě přizpůsobit požadavkům konkrétního zákazníka. Ať už je požadován pro malou firmu, tovární komplex, nebo (díky možnosti zabudování do libovolného krytu) do luxusních kancelářských budov.

více

Přístupový a docházkový systém SchoolGate

schoolgateSystém, který je navržen pro řešení kontroly vstupu, docházky a zvýšení bezpečnosti žáků ve školách. Je možné jej zkombinovat s docházkovým systémem a evidovat tak i docházku zaměstnancům školy.

více