Elektronická ochrana domu, bytu či zahrady

Touto reportáží odstartujeme miniseriál zaměřený na velmi aktuální téma osobní i majetkové bezpečnosti. Jak moc a jakým způsobem je dnes vhodné chránit svůj dům, byt či zahradu? A jaký zabezpečovací systém zvolit?

Zabezpečení života, zdraví a majetku je primárním úkolem všech zabezpečovacích systémů. Nedílnou součástí je však i vytvoření určitého pocitu bezpečí, který je v současné bouřlivé době jistě nepostradatelný.

Je samozřejmé, že míra ohrožení se odvíjí od řady faktorů. Pokud se však zaměříme pouze na obvyklá rizika spojená s většinou rodinných domů, bytů a chat, je možné udělat si základní představu pomocí mapy kriminality, kterou najdete na internetu. Zde je možné velice dobře zjistit, co mi v lokalitě mého bydliště nejvíce hrozí. Dle nejnovějších zpráv vzniká podobný projekt i přímo na informačních stránkách Ministerstva vnitra ČR.

fot2
Samozřejmě pro detailní posouzení míry rizika dané lokality je nezbytné svěřit tuto analýzu specializované osobě (firmě). Zpravidla optimální je požádat tuto firmu o realizaci projektu na zabezpečení daného objektu.

V okamžiku, kdy se pro zabezpečení rozhodneme, je samozřejmou otázkou, jaký systém zvolit, a co pro daný objekt a použití bude vhodné.

V zásadě máme možnost zvolit systém s pevnými (drátovými) rozvody (smyčkové či sběrnicové), systém s bezdrátovým přenosem informace a systém hybridní, kdy část systému je drátová a část bezdrátová.  Klíčový je samozřejmě stav objektu v okamžiku, kdy je požadavek na realizaci zabezpečení položen.

fot3

Je ideální, pokud projekt zabezpečovacího systému (min. rozvodů) vzniká zároveň s projektem domu. Posledním okamžikem, kdy máme možnost široké volby systému, je okamžik instalace elektrických rozvodů v domě. Následně – po finálních pracích v objektu (vnitřní omítky, malíři, atd.) se možnosti výrazně omezují, ale výrazně stoupá cena (bezdrátové detektory jsou zpravidla při nižší úrovni zabezpečení řádově dražší).

fot1

Musíme si dávat pozor na volbu vhodné firmy, důležité jsou reference, informace od profesní organizace, předložení kocesní litiny, předložení certifikátu opravňující instalovat konkrétní systém. Také je důležité předložit kvalitní projekt, jehož součástí bude analýza rizik, návrh variant zabezpečení, situační nákres a cenová kalkulace. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pravidelnou revizi systému.
Největší chybou, kterou můžete udělat, je pořídit si alarm v hobby marketu. Nejenže je prakticky jisté, že systém nebude dlouhodobě plnit svoji funkci, ale také je zřejmé, že systém nebude mít homologaci, atest a bezpečnostní třídu pro použití v ČR.

fot5

Zabezpečovací systém by se měl vždy skládat z ústředny, boxu a záložního zdroje. Také jsou součásti různé detektory, napříkad plášťové ( magnetické kontakty, infrazávory, dektory rozbití skla), prostorové ( PIR, MW, UV a kombinované), osobní předměťové, požádní nebo perimetrické. Důležitý je také komunikátor (GSM, pevná linka, MW, počítačová síť a signalizační zařízení (vnitřní a vnější).

fot4

Posted in Uncategorized.