Elektronické zabezpečení bytového domu

Podívejte se na pokračování miniseriálu zaměřeného na aktuální téma osobní a majetkové bezpečnosti.V dnešním dílu se zaměříme na základní pravidla zabezpečení bytových domů, včetně jejich přilehlých prostor, zejména sklepů, garáží nebo třeba i výtahů.

• Elektronická ochrana domu, bytu či zahrady
• Elektronické zabezpečení chaty a garáže
Je rozdíl v zabezpečení rodinného domu a bytového domu s větším počtem bytových jednotek. Problém je především v jiném rozložení využití celé stavby. V rodinném domě jste majitelem a uživatelem vy a jediným vstupem je zpravidla vchod a případně vstup z terasy, nebo garáže. Každého z domácnosti osobně znáte a k vlastnímu majetku se chováme vždy mnohem lépe, než k ostatním prostorám, ke kterým nás nepojí osobní pouto.

Bytový dům má mnoho společných prostor, mnoho vstupů, vjezdů, denně potkáváte ve výtahu, nebo na chodbách známé a neznáme lidi. Zatímco do bytu, kde jsou otevřené dveře bez vyzvání nevstoupíte, do otevřeného domu s tím nemáte až takový problém. Jedná se o společné prostory obyvatel domu, tedy a tam, zdánlivě mohou všichni. Jiný pohled ale mají ti, kdo v domě bydlí a cítí se tam doma.

Hlavním parametrem je rozdílný vztah k vlastnímu a veřejnému. Jelikož bytové domy jsou brány spíš jako veřejný prostor, i návrh jejich zajištění musí být mnohem propracovanější s ohledem na mnohonásobně více lidského faktoru, který může bezpečnost těchto prostor negativně ovlivnit.
Každý dům má svá specifika a je vždy nutné posoudit objekt individuálně. Vhodné je, pozvat si i na tuto fázi odborníka a detailně prokonzultovat potřeby, požadavky i možnosti. Vše je nutno vždy zvažovat i v souvislosti s lokalitou, kde se bytový dům nachází i jaký typ lidí dům obývá.

Klasickým případem je rozdíl mezi starší zástavbou a novostavbou.
Porovnáme-li oba shodné domy, na první pohled je novostavba mnohem bezpečnější a tedy by nevyžadovala žádné výrazně složité řešení. Má nové, bezpečnostní dveře, videotelefon, automatické zavírání garážových vrat. Starší dům má dveře ochozené, telefony spíš suplují ještě starší zvonky a parkování pro pár aut ve dvoře.

rady ptaka 1
Ale pohled z jiného úhlu říká, že v novostavbě je mnoho lidí, kteří se vzájemně neznají, stále se někdo přistěhovává, vybavení bytů je nové a pro případného zloděje zajímavější, anonymita domu mu pomůže ve volném pohybu. Garáže u novostaveb jsou lákadlem pro zloděje aut, jelikož nikdo nehlídá, kdo do garáže venkovními vraty vstupuje a co v garážích dělá. Nemluvě o velkém množství vozidel na malém nestřeženém a v podstatě volně dostupném prostoru.

Při návrhu systému zabezpečení bytového domu je vždy nutno řešit objekt jako unikátní projekt s ohledem na mnoho faktorů, které konečný výsledek mohou ovlivnit.

Zabezpečení nám může ušetřit i peníze. Zabezpečení proti krádeži či vandalismu, přináší výraznou úsporu výdajů, které jsou s těmito riziky spojeny. Následně zvýšením bezpečnosti je nemovitost potencionálními nájemníky, nebo zájemci o koupi bytu výrazně lépe hodnocena a ceny nájmů nebo bytů jsou zákonitě vyšší.

Výhodnější podmínky může na základě kvalitního zabezpečení nabídnout i pojišťovna v rámci pojištění majetku.

Jak  vybrat nejvhodnější vstupní systém? Primárně je potřeba vše konzultovat s odborníkem, který dokáže předem odhadnout možná rizika a najít na ně vhodná řešení.

Je potřeba posoudit umístění komponent vstupního systému, možnosti vedení elektroinstalace, typ použitého dveřního zámku, celkový rozsah vstupního systému a případné provázání s ostatními komunikačními, bezpečnostními či monitorovacími systémy v rámci domu.

rady ptaka 2
Nejčastěji jsou používány systémy napájené 12Vss ze zálohovaných zdrojů. Ty vždy vyžadují kabeláže pro napájení a propojení s dveřním zámkem. Výhodou je dlouhodobě spolehlivý a bezúdržbový provoz, ale je nutno počítat s náklady na kabeláže a snížením estetiky prostor s ohledem na jejich většinou povrchové vedení.

Tam kde není z technických, nebo estetických důvodů možné tahat kabeláže, využívají se především moderní bateriové systémy s kapacitou až 100 000 otevření. Jejich instalace je pouhou výměnou dveřního kování. Nevýhodou je potřeba pravidelné kontroly stavu baterií s ohledem na množství průchodů.

Dále při výběru vhodného vstupního systému je nutno brát do úvahy jeho rozsah. Malé systémy, například 1-2 dveře stačí řešit autonomním systémem, spravovaným lokálně. Větší systémy je vhodné propojit do sítě a spravovat centrálně. Vždy by správa přístupových práv vstupního systému měla být řešena pomocí SW, který nabízí snadnou a bezpečnou správu dat.

Vstupní systém funguje tak, že nahrazujeme běžné mechanické klíče elektronickými. Pomocí kontaktního identifikačního čipu nebo bezkontaktní karty či klíčenky se přihlašuji na čtecím terminálu u vchodových dveří a tímto žádám o povolení vstupu do dveří. Řídící elektronika, spojená se čtecí jednotkou, zpravidla umístěná v bezpečí uvnitř objektu, vyhodnotí, zda je můj elektronický klíč oprávněný ke vstupu. Pokud ano, vydá impuls elektromechanickému zámku, který odblokuje dveře. Stejný elektronický klíč mohu použít pro vstup do sklepů, garáží, vedlejších vchodů atp.

Je samozřejmě důležité krádež či ztrátu neprodleně nahlásit správci systému, který ztracený elektronický klíč ze systému během několika vteřin vyřadí a nahradí jiným. Ztracený elektronický klíč je tímto okamžitě zneplatněn.
Výhody elektronického vstupního systému ocení třeba také pronajímatelé bytů, kdy je původní nájemce z jakéhokoliv důvodu vystěhován, nebo nájemník ukončil nájem bytu a nevrátil klíče. Karta, nebo čip se zneaktivní a tím ztratí práva k otevření dveří, nebo vjezdu do garáží.
S ohledem na zachování bezpečnosti se nedoporučuje propojit vstupní systém s domovními telefony a zachovat tak možnost otevření vstupních dveří z bytů. Pokud je možno otevřít vstup do domu z bytu, není již kontrola nad tím, kdo opravdu do domu vchází.
Tady se doporučuje zachovat hlasovou komunikaci, případně videokomunikaci, ale pro návštěvníka si raději osobně dojet výtahem. Především senioři jsou takto lépe ochráněni třeba od podomních prodejců.
Jaká jsou další využití vstupního systému? Nejčastěji je vstupní systém rozšiřován na vjezdy do garáží, nebo venkovních parkovacích prostor. Novým trendem je zabezpečení sklepních prostor vstupním systémem v kombinaci se systémem EZS. Zajímavé je řešení ovládání výtahů, kdy je možno nastavit uživateli jízdu přímo do jeho patra, což ocení například nevidomí, nebo starší občané.
Vstupní systém v současnosti neplní jen funkci odemykání dveří, ale například rozsvítí prostor chodby k výtahu, přivolá výtah nebo oznámí, že dveře po průchodu nejsou zavřené.

Rozhodně je vhodné doplnit společné prostory domu o nějaké další zabezpečovací prvky. I v tomto případě je nutné aplikovat komponenty systému požární ochrany i detektory tříštění sklad apod. Opět platí doporučení, konzultovat vše s odborníkem.

Firmy tyto konzultace dělají zpravidla zdarma v rámci Vašeho poptávkového řízení. Velkou obezřetnost doporučuji při případné úvaze o instalaci kamerových systémů. Zde je nutno vždy nasazení kamer posoudit z pohledu ochrany osobních údajů, aby nedošlo k porušení zákonných ustanovení.

rady ptaka 3

Posted in Uncategorized.