Elektronické zabezpečení chaty a garáže

Velmi často slýcháme, jak někomu vykradli chatu či chalupu. Bohužel tyto objekty jsou z pohledu vloupání velmi rizikové. Pojďme si tedy ukázat, jak je dobře zabezpečit. Stejně jako garáž.

Podstatné u zabezpečení chaty je to, jak naložit s poplachovou informací. Uvědomte si, že chata či chalupa bývá dále od našeho bydliště, samotná siréna zloděje v tomto případě nezastraší (zvláště na samotě), je tedy potřeba především řešit přenos poplachové informace z objektu a rychlý zásah. V tomto případě lze jednoznačně doporučit napojení na PCO. I v těch nejhorších případech bývají dojezdové doby zásahových jednotek do 20 minut a to je ještě většinou postačující interval.

2.1

Při zabezpečování chaty bychom měli myslet na:

  • Klávesnici u vchodu
  • Magnetický kontakt na dveřích
  • Detektor rozbití skla
  • Pohybový detektor
  • Požární detektor
  • Panic tlačítko
  • Vnitřní a venkovní siréna
  • Komunikační jednotka (telefon či GSM

Není to rozhodně vše. Pokud není chata dlouhodobě obývána, je klíčovým faktorem mechanické zabezpečení. Velice důležité je kvalitní provedení a umístění zvláště pohybových detektorů (pokud možno ne bezdrátových – ztráta kapacity baterií), důležitou roli hraje i případné perimetrické zabezpečení. To vše by ale opět měla navrhnout firma připravující projekt zabezpečovacího systému.

2.3
A na co bychom neměli zapomenout při zabezpečování garáže?

Garáž je ve většině případů nedílnou součástí rodinného domu. Proto zabezpečení garáže řešíme vždy spolu se zabezpečením vlastního domu. Jsou zde však jisté odlišnosti, které je třeba zdůraznit. Rozhodně ale stále platí to, že spolehnout bychom se především měli na osvědčenou a prověřenou firmu s dobrými referencemi u příslušné profesní organizace.

Vchody do garáže nebývají osazeny mechanickými prvky na úrovni vchodových dveří do domu. Dále, velice vážné je zde riziko požáru, proto je nezbytná instalace odpovídajícího detektoru požáru – na rozdíl od většiny instalací požárních detektorů je třeba zvolit spíše teplotně-diferenciální než obvyklý kouřový detektor. Dalším rozdílem je to, že použití obvyklých infračervených pohybových detektorů je problematické z pohledu funkce a množství falešných poplachů. A samozřejmě jiný je i vlastní režim ostrahy. Neměli bychom zapomenout na magnetické kontakty, požární detektor, režim ostrahy ( samostatný podsystém, automatické zapínání dle času a klidu).

Samozřejmě vlivů ovlivňující zabezpečení garáží je celá řada. Zvláště pokud v garáži jsou přípojky plynu, plynové kotle či tlakové láhve, je nezbytné instalovat příslušné detektory úniku plynu a umožnit tak zabezpečovacímu systému včas a bezpečně varovat majitele.

Velice zajímavým a často používaným prvkem je využití zabezpečovací ústředny k propojení s dalšími automatizačními prvky – v případě garáže je logické použít bezdrátový ovladač pro obsluhu zabezpečovacího systému k ovládání garážových vrat či vjezdových vrat na pozemek. K tomu postačí připojení celé ústředny a její naprogramování. V tomto případě je ideální použít bezdrátový PGM modul.

2.2

Posted in Uncategorized.