Kontrola obchůzky KOSguard

I kontrolu je nutné mít pod kontrolou
Evidence kontroly zamezí nepříjemným dohadům

Tyto systémy se používají jako náhrada za knihu obchůzek (či revizí). Princip fungování je velmi jednoduchý: po objektu se rozmístí kontrolní body, které musí strážný v daném pořadí a čase obejít s elektronickým snímačem. Ten zaznamená daný bod a čas načtení. Vyhodnocení buď probíhá ihned (tedy v okamžiku načtení bodu, se informace on-line odesílá do programu), nebo se ukládá ve snímači až do vyčtení a vyhodnocení kontrolním pracovníkem (tzv. off-line).

Přesná, nekompromisní dokumentace obchůzkových údajů prostřednictvím elektronického systému KOSguard. Systém využívá odolné kontaktní čipy iButton jako kontrolní body či osobní čipy strážných, které jsou načítány do obchůzkového snímače KOS.

kos

Charakteristika

Hlavními výhodami systému pro kontrolu obchůzky je spolehlivá funkčnost, vysoká životnost, efektivní pořizovací náklady a flexibilita použití.

 • odolné, lehké kapesní snímače s vysokou životností a optimalizovanou kapacitou paměti až 8000 událostí, bez zbytečných ovládacích prvků a pohyblivých součástí
 • systém pracuje na bázi osvědčených kontaktních čipů iButton firmy MAXIM
 • jednoduchá montáž bez potřeby vnějšího napájení a kabeláže
 • snadná obsluha a údržba systému
 • automatické vyhodnocení správnosti provedených obchůzek
 • kvalitní vyhodnocovací software
 • záruční i pozáruční servis i pro výrobky některých jiných firem je zajišťován do 24 hodin
 • udělený certifikát VTÚE z r. 2001
 • splátkový prodej
 • zapůjčení systému za úplatu
 • rozsáhlá distribuční síť zajistí maximální zákaznickou podporu po celé ČR
 • Editace obchůzkových údajů oprávněnými osobami
 • Export dat souborů

ukazka-prace-kosguard

Schéma fungování

1. Identifikace strážného

Každému strážnému přidělíte osobní čip. Strážný přiložením tohoto čipu ke snímači zahájí obchůzku.

2. Obchůzka

Jednotlivé obchůzkové body jsou rozmístěny v objektu tak, aby obchůzková trasa zasahovala do všech žádaných míst. Strážný jednotlivé body obejde v daném pořadí a časovém limitu. Úspěšné načtení každého bodu snímač potvrdí optickým i akustickým signálem.

3. Odevzdání dat do sběrného datového čipu

Před úplným zaplněním snímač ohlašuje signálem (2x pípne, 2x blikne) potřebu vyčtení dat. To je prováděno pomocí datového čipu (funguje podobně jako FLASH disk), který vyčte 1000 událostí ze snímače. Datové čipy se používají proto, aby nebylo nutné snímač z objektu převážet k vyhodnocení dat a aby bylo možné ho bez přerušení dále používat.

4. Načtení obchůzkových dat do PC, vyhodnocení

Z jednotlivých datových čipů se data posbíraná ze snímačů vyčítají pomocí adaptéru, který je připojen k PC s instalovaným programem WSOK. Data z datového čipu se přenesou do programu a jsou vyhodnocena podle zadaných kritérií. Výsledkem je výpis obchůzek, přehledně zobrazený dle správnosti provedení. Je možné vygenerovat výpisy a přehledy pro zákazníky či jako podklady k fakturaci.

ukazka-prace-kosguard


Zkušenosti našich zákazníků:

“Dobrý den.
Chtěl bych vyslovit pochvalu a poděkování zástupce Vaší společnosti panu Jánskému. I když měl dovolenou byl velmi ochotný a pomohl nám po telefonu s problémem, který nastal díky kolapsu počítače. Zásluhou pana Jánského jsme mohli dál „fungovat“ a nedošlo ani ke ztrátě žádných důležitých dat.”

Stanislav Soukup,
S.B.S. Services s.r.o.,
manager provozu pro Čechy

“Vážená paní Pohanková,
Chtěl bych Vám (vaší společnosti) velice poděkovat za super přístup všech vašich pracovníků, kteří se o nás starají. Abych nebyl nespravedlivý vůči ostatním, nechci pana Šarocha jmenovat :-). Měl jsem velkou radost, že jste nás uvedli ve vaší webové prezentaci, takže ještě jednou velké díky.”

Jan Doutnáč,
provozní ředitel
PaNservis, s.r.o.

“Děkuji celému kolektivu společnosti AVARIS, s.r.o. za profesionální a vstřícný přístup v roce 2009. Budeme velmi rádi pokud bude naše spolupráce takto fungovat i v tomto roce. Neboť takových bezproblémových s námi spolupracujících firem je opravdu málo.”

JUDr. Jaroslav Kouba,
ředitel společnosti
Agentura PANCÉŘ s.r.o.

“Dobrý den, děkuji za skvělou spolupráci, vše funguje výborně.”

Bohuslav Novák,
manažer zakázky
SECURITAS ČR s.r.o.

razitko avaris

 


Komponenty

Snímač KOS

pristupovyterminalSnímač přiřadí ke kódu načteného čipu časový údaj, který uloží ve své paměti.

Kapacity snímačů jsou:

 • 500 událostí
 • 1000 událostí
 • 2000 událostí
 • 4000 událostí
 • 8000 událostí

(1 načtení čipu = 1 událost). Výpočet vhodné kapacity snímače: počet kontrolních bodů * počet obchůzek za den * perioda-počet dní – vyčítání datovým čipem).

snimace

Neobsahuje žádné zbytečné ovládací prvky a díky nerezovému pouzdru je velmi odolný vůči nešetrnému zacházení.

Na přání zákazníka nabízíme i superodolnou variantu.

Identifikační čipy

idmSystém rozlišuje dva typy identifikačních čipů:

  • Kontrolní body – se používají jako kontrolní body trasy obchůzky. Je možné je na povrch přilepit dvousložkovým epoxidovým lepidlem, nebo pomocí plastového úchytu a vrutu.
  • Čipy strážného – slouží pro rozlišení dat ve snímači, je to jakási značka, díky které software dokáže automaticky rozlišit obchůzky konkrétních strážných. Tento čip je nutný, a bez něj vyhodnocení obchůzek by nefungovalo správně.

Datové čipy

idm

Datové čipy obsahují paměť a baterii, dají se tedy přirovnat k FLASH disku. Přiložením ke snímači vyčtou 1000 událostí, které potom přenesou přes adaptér do PC. Pro jednodušší odlišení od běžných čipů jsou dodávány na červené klíčence.

Funkce datového čipu:

 • vyčítací (přesune až 1000 událostí ze snímače do své paměti)
 • nastavení času (načte čas v pc a uloží jej do paměti snímače)
 • kopírování dat (aniž by došlo k jejich odstranění ze snímačů, určeno například pro inspekční kontroly)

Adaptér pro připojení k PC

usb

Adaptér slouží ke komunikaci mezi PC a čipy:

 • vyčítá a nastavuje datové nebo časové čipy
 • načítá kódy běžných čipů (bodů)
 • slouží jako hardwarový klíč k programu WSOK (tzn. že pro unikátní výrobní číslo adaptéru existuje unikátní licenční kód vyhodnocovacího programu)

Adaptéry se vyrábějí pro USB.

Modul DataBOX SIM

usb

DataBOX umožní stávajícím obchůzkovým systémům komunikovat on-line. Přijme data z přenosných obchůzkových snímačů a odešle je na centrální server.

 • okamžitý přehled o provedených obchůzkách
 • přístup a správa dat přes webové rozhranní
 • pro stažení dat není nutné fyzicky objíždět jednotlivé objekty

Více o modulu zde.


Software

Inteligentní program WSOK pracující pod operačním systémem MS-Windows 95, NT, 98, 2000, Me i XP, slouží zejména k zadávání, údržbě a tisku tabulek (databází) kontrolních bodů, strážných, snímačů a obchůzek.

Vyhodnocovací program zpracovává události o provedených obchůzkách, které jsou v podobě jednoduchých údajů o datu, čase a kódu identifikačního čipu (kontrolního bodu či osobního čipu strážného) předány z datového čipu. Program vydává maximálně přehledné informace o názvech jednotlivých kontrolních míst, případně včetně jména strážného, který obchůzku vykonal.

Při zadání obchůzkových harmonogramů a specifikaci tras je vyhodnocovací software schopen automaticky vyhodnocovat správnost provedených obchůzek.

U všech výstupních údajů je program připraven kromě výstupů na obrazovku poskytnout i tiskovou podobu požadovaných sestav.

wsokwsokwsok

Vlastnosti programu WSOK

  • Databáze snímačů, strážných, kontrolních bodů a tras
  • Možnost definice individuálních obchůzkových tras
  • Prohlížení nebo tisk výpisů pro snímač, strážného, kontrolní bod a trasu v zadaném intervalu a rozsahu
  • Interní i zákaznické výpisy (výpisy se jmény strážných nebo pouze s jejich osobními čísly)
  • Provedené obchůzky z mnoha pohledů, individuální nastavení rozsahu výpisů
  • Funkce záložky
  • Možnost samostatného vyhodnocování různých objektů
  • Schopnost rozděleného zpracovávání obchůzkových dat podle firem
  • Automatická kontrola správnosti provedení obchůzek
  • Rozdělení strážných do skupin (např. různé pobočky)
  • Tabulka uživatelských oprávnění přístupu do programu
  • Editace obchůzkových údajů oprávněnými osobami
  • Export dat souborů
  • Archivace

Minimální konfigurace PC
Softwarová: Windows 95 a vyšší
Hardwarová: Procesor 486 a vyšší

Verze softwaru:

WSOK Standard: pro 2 snímače, 10 strážných a 50 kontrolních bodů
WSOK Profesional: bez omezení
WSOK E-mail klient: speciální verze pouze pro odesílání dat z objektu k vyhodnocení pomocí e-mailu

Modul WSOK E-mail klient

V současné době již není nezbytně nutné, fyzicky navštěvovat střežené objekty za účelem stahování dat o obchůzkách.

SW WSOK 4 E-mail klient umožní, aby se údaje z objektů dostávaly na centrálu v podobě e-mailových zpráv. Stačí pokud má strážný přístup k PC s nainstalovanou aplikací WSOK klient, kde načte klasickou cestou přes PC adaptér údaje do PC a odtud se automaticky odešlou formou emailové zprávy na centrálu kde dojde k jejich archivaci v rámci programu WSOK.

Náklady na zřízení aplikace jsou minimální a úspory v cestovních nákladech značné. Na objekty již můžete jezdit jen za účelem namátkové kontroly či výjimečně v krajních případech.

Postup práce:

Pro vyčtení dat na pobočce stačí data ze snímače načíst standardní metodou do datového čipu a následně do SW WSOK 4 E-mail klient. Po načtení dochází ihned k odeslání dat na e-mail centrály a po odeslání se nabídlne volba na smazání dat z čipu.

Program WSOK 4 E-mail klient navíc nabízí možnost prohlédnout v základní tabulce vyčtená data, vytvoření časového čipu a nastavení času ve snímači.

Na centrálu přijdou data v e-mailové zprávě. Po jejím otevření přiložený soubor uložíte do složky programu. Po zapnutí programu WSOK4 na centrále, dojde k automatickému načtení dat z adresáře (le-li možnost automatického načtení nastavena). Pokud je již program spuštěný, stačí zvolit v menu “Servis” volbu “Načtení dat z provozovny”. Načtená data se v programu zobrazují naprosto shodně, jako data přímo vyčtená z datového čipu.

wsok

Výhody:

  • Vyčtení dat přímo na pobočce, bez nutnosti příjezdu pracovníka z centrály.
  • Aktualizace data a času dle potřeby.
  • Opětovná inicializace přenosového čipu po případném roznastavení.
  • Aktuální kontrola načtených dat (zda jsou údaje správně zaznaménávána ve snímači)
  • Získávání dat z poboček ihned po obchůzce.
  • Výrazné snížení nákladů na vyčítání dat.

FAQ – odpovědi na časté otázky:

Jak změním čas ve snímači???

Pomocí programu W-SOK je možno nastavit různé funkce datového čipu. Nastavení probíhá zvolením typu datového čipu v okně, které se objeví v programu po zvolení položky Čip/Nastavení čipu. Zadejte volbu “Časový čip”, program Vás vyzve, abyste přiložili čip na sondu adaptéru. Jakmile je provedena úspěšná změna na časový čip, v co nejkratším intervalu čip přiložte k vyčtenému snímači. Tím se čas synchronizoval s časem na vašem PC. Nezapomeňte poté čip zase změnit na Přenosový čip.

POZOR!!
Korekce času zároveň vymaže data ve snímači. Toto bezpečnostní opatření znemožňuje zadat pomocí časového čipu nesprávné časové údaje. Před každým nastavením času je nutno snímač nejdříve vyčíst, aby nedošlo ke ztrátě načtených dat.