KOSguard Personal

Jedná se o obchůzkový systém, který byl navržen speciálně pro účely bezpečnostních agentur, samostatně pracujících zaměstnanců a jako monitorovací a komunikační zařízení pro seniory. Slouží k prevenci, evidenci, kontrole a vyhodnocování dat o pohybu osoby v reálném čase.

Hlavní rozdíl oproti jiným systémům je možnost zasílat informace pomocí SMS zpráv přímo na předvolená telefonní čísla. Pokud je potřeba, může být systém zcela autonomní – je tedy možné jej používat zcela bez vyhodnocovacího programu.

Vedle funkčních vlastností byl od počátku vývoje kladen důraz na dodržení zásad spolehlivého fungování i v náročných podmínkách.

kosguard-personal-snimac

Jak systém funguje:

Podstatou práce systému KOSguard PERSONAL je rychlá identifikace současně se záznamem GPS pozice, po které následuje automatický přenos informací přes GSM síť (např. přes GPRS nebo SMS zprávou) a následné zobrazení ve vyhodnocovacím programu, který je zpravidla instalován v centrále společnosti v rámci dohledových center. V případě, že snímač nemůže odeslat data ihned po jejich načtení, uloží je do paměti a odešle ihned po znovuzískání GSM signálu.

Současně jsou sledovány i veškeré poplachové stavy (stisk tlačítka PANIC, požadavek na zpětné zavolání, ztráta spojení se snímačem), na které může ihned obsluha programu (dispečerské pracoviště) reagovat.

Jednou z možností je prakticky stálý monitoring, kdy zařízení vysílá signál se souřadnicemi (aktuální pozici) v předem nastaveném časovém intervalu od momentu jeho zapnutí.

Snímač KOSguard PERSONAL slouží k prevenci, evidenci, kontrole a vyhodnocování dat o pohybu osoby v reálném čase. Zařízení samostatně odesílá veškeré informace na počítač operátora k dalšímu, především automatizovanému vyhodnocení.

Tím se systém KOSguard PERSONAL stává podstatným aktivním bezpečnostním prvkem jako například systémy EZS nebo EPS. Navíc systém KOSguard PERSONAL zvyšuje vzhledem k SOS tlačítku a oboustranné hlasové komunikaci bezpečnost uživatelů a nabízí možnost okamžité reakce na jakoukoli vzniklou situaci.


Komponenty

Snímač KOSguard Personal

kosguard-personal-snimacZákladem systému KOSguard PERSONAL je elektronické zařízení, kterým je možné identifikovat pohyb a GPS pozice nositele v daném místě a prostoru.

Každý snímač KOSguard PERSONAL obsahuje 4 ovládací tlačítka, která jsou určena:

 • k aktivaci zařízení před načtením čtení kontrolního bodu
 • poplachové (SOS) tlačítko pro odeslání poplachové informace stavu nouze na centrálu (lze zvolit i telefonické spojení)
 • na navázání telefonního spojení
 • na odeslání SMS zprávy na 2 předvolená telefonní čísla

Typy snímačů:

 • KOSguard Personal – tracker, neumí načítat kontrolní body, ale průběžně, nebo po stisku tlačítka zaznamenává aktuální pozici GPS
 • KOSguard Personal – RFID, tedy pro identifikaci kontrolního bodu používají pouze načítání kódu identifikačního média (TAGu)
 • KOSguard Personal – RFID+tracker, načítá kontrolní body a současně zaznamenává ke každé události pozici GPS

Obsluha zařízení je velmi jednoduchá a jakákoliv činnost snímače je opticky i akusticky indikována. Snímače jsou vyrobeny z velmi pevného plastu, který je odolný proti běžnému nárazu i vůči vodě.

Identifikační tagy (body)

Pro vyznačení jednotlivých kontrolních míst se využívají bezkontaktní identifikační média (125 kHz).

Pro účely ActiveGuardu se využívají kolečka (World TAGy) o průměru 2 cm:

  • pro připevnění pomocí vrutu nebo šroubu
  • samolepící bílé
  • samolepící průhledné (např. pro památkově chráněné dveře, obklady atd.)

Tagy je možno umístit např. za okno, do skříňky atp. (kvůli rušení komunikace nedoporučujeme umístění na/pod kov).

Osobní médium strážného

karta a privesek
K identifikaci jednotlivých strážných (jejich odlišení před každou započatou obchůzkou nebo i ke zjednodušené evidenci docházky při příchodu a odchodu z pracoviště) se používají též bezkontaktní média.

Jako osobní médium můžete využít:

  • identifikačních tagů
  • přívěsků na klíče
  • karet (s možností potisku, kdy nahradí služební průkaz)

Součastně je možno kontrolní body (TAGy) v systému nastavit jako poplachové (pro vyhodnocení poplachového stavu např. při kontrole technologických zařízení). Po jejich načtení dochází ihned na počítači operátora k zobrazeni poplachu z kontrolního bodu a je tedy možno na situaci ihned reagovat.

Dokovací (nabíjecí) stanice

nabijecka-kos-personal-na-bilemPraktický stojánek, který je součástí každého balení  KOSguard PERSONAL, je určen pro dobíjení akumulátoru snímače. Samotné dobíjení probíhá automaticky po vložení snímače do stojánku. Zásady pro nabíjení jsou shodné s principem dobíjení mobilních telefonů.


Monitoring a vyhodnocení obchůzek – portál Patrolcontrol

patrolcontrol1Zákazník přistupuje k portálu PATROLCONTROL pomocí webového prohlížeče a internetového připojení. Jedná se o cloudové řešení, tedy nevyžaduje žádnou instalaci, ani speciální HW komponenty ze strany klienta.

Data ze snímačů Active jsou odesílána přímo na server portálu. Databáze portálu PATROLCONTROL je automaticky zálohována 2x denně a provozovatel zajišťuje nonstop konektivitu snímačů se serverem.

Portál PATROLCONTROL naleznete na adrese https://portal.avaris.cz.

patrolcontrol2Uživatelé se do portálu přihlašují pomocí IČO klienta a jména a hesla. Vstupní hesla přiděluje poskytovatel služeb portálu.

Základní charakteristika portálu Patrolcontrol:

 • Zobrazení dat a práce s portálem v libovolném webovém prohlížeči
 • Možnost využití portálu více uživateli se systémem omezení a práv
 • Obsahuje databáze uživatelů, zákazníků, objektů, snímačů, strážných a skupin strážných, kontrolních bodů a tras
 • Jednoduché a přehledné menu
 • Aktivní pohled na aktuálně načtené kontrolní body a poplachové zprávy
 • Přehledná tabulka snímačů, včetně zobrazení  stavových ikon
 • Rozlišení kontrolních bodů dle využití (kontrolní bod, dynamický bod, poplachový bod) a jejich přiřazení k objektům
 • Snadné plánování obchůzek a přímý tisk plánu obchůzek pro ostrahu
 • Široký rozsah nastavení při plánování obchůzekmonitoring obchuzek
 • Možnost výběru individuálního chování každé poplachové, nebo informační zprávy
 • Přímé propojení portálu PATROLCONTROL s PCO pultem 1Box (NAM system, a.s.) pro detailnější práci s poplachovými událostmi
 • Upozornění na technické poplachy (otevření krytu baterie, náraz, tzv. „mrtvý muž“, slabá kapacita baterie)
 • Zobrazení upozornění při požadavku na zpětné zavolání
 • Okamžitá informace při nezahájení nebo nekorektním provedení obchůzky
 • Automatická kontrola správnosti provedených obchůzek
 • Využití čipu strážného
 • Operátor má pro řešení poplachů po ruce všechny kontaktní informace
 • Zobrazení GPS pozice zařízení (snímačů s podporou GPS) v mapových podkladech
 • Zobrazení a tisk výpisů obchůzek dle přednastavených detailních a uživatelem definovaných filtrů
 • Automatické odesílání e-mailových zpráv při navolených událostech
 • Automaticky zasílané SMS při navolených událostech
 • Informační text a banner upozorňující na stav systému, aktualizace, reklamní akce
 • Automatický upgrade a archivace dat
 • Integrované menu technické podpory

Minimální požadavky na výpočetní techniku:

patrolcontrol3Pro přístup k webovému portálu PATROLCONTROL je doporučen webový prohlížeč (od verze Internet Explorer 9, Firefox 20, Google Chrom 30,…).

V omezené grafické podpoře lze použít i tablety a chytré telefony.