Modul KOSbox SIM

KOSbox umožňuje stávajícím off-line obchůzkovým systémům komunikovat on-line. KOSbox přijímá údaje o provedených obchůzkách z přenosných elektronických snímačů a odesílá je na centrální server. Zde může operační pracovník následně zpracovávat data ze

všech střežených objektů.

Off-line obchůzkové systémy budou on-line

  • kos-databox-schema-czI lokální obchůzkové systémy budou rázem ve spojení
  • Okamžitý přehled o provedených obchůzkách
  • KOSbox bezpečně dopraví obchůzková data ze stráženého objektu k centrálnímu vyhodnocení
  • Přístup k obchůzkovým datům a jejich správa přes webové rozhranní
  • Bezpečí dat garantováno
  • Pro stažení dat není nutné fyzicky objíždět jednotlivé objekty
  • Možno propojit s jinými obchůzkovými systémy *

   *) Při požadavku spolupráce s jinými obchůzkovými systémy nutno konzultovat možnost propojení

kosboxKOSbox sníží provozní náklady OKAMŽITĚ

   • Načítá a odesílá údaje z obchůzkových snímačů do centrálního PC
   • Pro přenos dat využívá jednostrannou GPRS/GSM komunikaci
   • Vyčítá, maže a formátuje datové čipy
   • Načítá kódy identifikačních čipů při zadávání nových osobních čipů strážných a kontrolních bodů do systému
   • Komunikuje s uživatelem prostřednictvím podsvíceného grafického displeje
   • Akustická signalizace
   • Snadná intuitivní obsluha pomocí tlačítek
   • Napájení z vlastního akumulátoru
   • Automatický režim úspory baterie
   • Přehledné menu s navigací

ukazka-prace-kosguard