Osobní tracker GPS Active Track

Kontrola obchůzky v reálném čase a obchůzkový tracker GPS Active Track

Active Track je doplněk obchůzkového systému Active Guard – obchůzkový snímač a GPS tracker v jednom.

AT-s-krabici

Získáváte okamžitý přehled o všech událostech, alarmových stavech a pohybu monitorovaných osob.

  • okamžitá kontrola obchůzkové činnosti na stráženém objektu
  • pro možnost průkazné identifikace jsou kontrolní místa osazena kontrolními body
  • zpracování a vyhodnocení dat v režimu 24/7 webovým portálem PATROLCONTROL
  • obchůzkový systém poskytuje uživateli okamžité informace o provedených obchůzkách
  • systém eviduje jednotlivé strážné a přiřazuje jim následné obchůzky a ostatní zprávy
  • pracovníci ostrahy mají možnost spojit se telefonicky prostřednictvím snímače  s libovolným předvoleným telefonním číslem
  • strážný může vyslat signál stav nouze (PANIC) v případě ohrožení


Schéma fungování systému:

Obchůzkový systém využívá snímače Active Track, které odesílají veškeré informace o načtených kontrolních bodech, stisknutých tlačítkách, stavech a u snímačů s GPS modulem i pozici do webového portálu PATROLCONTROL. Portál slouží pro okamžité zpracování a vyhodnocení obdržených informací dle přednastavených filtrů a následné reakci na zjištěné skutečnosti.

Klient – zákazník nahlíží do portálu pomocí webového prohlížeče a má přehled nad všemi stavy snímačů i načtenými daty. Může následně data dále zpracovávat, vyhodnocovat, tisknout nebo exportovat pro další zpracování.

Na vybrané stavy a skutečnosti je schopen portál reagovat aktivně (samostatně) odesláním e-mailu nebo SMS a tím uživatele, nebo odpovědnou osobu, ihned informovat. Tím se obchůzkový systém stává podstatným aktivním bezpečnostním prvkem jako například systémy EZS nebo EPS. Současně podporuje bezpečnost pracovníků ostrahy, kteří mohou v případě nebezpečí využít PANIC tlačítko, nebo oboustrannou hlasovou komunikaci (telefonní hovor). Operátor pak může okamžitě reagovat na vzniklou situaci.

Systém byl navržen speciálně pro účely bezpečnostních agentur, kdy se již od počátku vývoje všech jeho součástí dbá vedle funkčních vlastností na dodržení zásad spolehlivého fungování i v náročných podmínkách.

Podstatou práce aktivního systému kontroly obchůzek je identifikace kontrolních bodů, po které následuje automatický přenos informací přes GSM (GPRS) síť a okamžité zobrazení v portálu PATROLCONTROL. Portál je zpravidla provozován v centrále společnosti v rámci dohledových center. Dostupný je však po zadání www adresy a následném přihlášení uživatele z libovolného webového prohlížeče.

Osoba konající kontrolní obchůzku (např. strážný) může provádět identifikaci na předepsaných kontrolních bodech dle předvoleného harmonogramu nebo náhodně. Portál PATROLCONTROL v reálném čase kontroluje, zda obchůzka byla zahájena a ukončena dle nastavených časových pravidel. Současně jsou sledovány i veškeré poplachové stavy (stisk tlačítka PANIC, požadavek na zpětné zavolání, ztráta spojení se snímačem, demontáž krytu baterie a načtení poplachového bodu, atd.), na které může monitorovací středisko nebo samostatný operátor okamžitě reagovat.


Komponenty

Snímač Active Track

activetrack-snimac-samSnímač Active Track obsahuje shodné funkce, jako snímač Active Guard. Navíc ale může zaznamenávat díky GPS přesnou pozici kontrolního bodu či pohybujícího se pracovníka (* záleží na typu snímače).

Každý snímač Active Track má 4 ovládací tlačítka, která jsou určena:

 • k aktivaci čtečky před načtením kontrolního bodu
 • k odeslání poplachové informace (PANIC)
 • k odeslání požadavku na zpětné zavolání, nebo přímému hlasovému spojení s přednastaveným telefonním číslem
 • k odeslání SMS s přednastaveným textem (u verze GPS i s aktuálními souřadnicemi GPS)

Snímače Active Track jsou vyráběny ve 3 variantách provedení:

 • GPS (typ AT-G), neumí načítat kontrolní body, ale průběžně, nebo po stisku tlačítka zaznamenává aktuální pozici GPS
 • READ (typ AT-R), tedy pro identifikaci kontrolního bodu používají pouze načítání kódu identifikačního média (TAGu)
 • READ + GPS (typ AT-GR), načítá kontrolní body a současně zaznamenává ke každé události pozici GPS

Všechny ostatní funkce, odolnost a výdrž akumulátoru snímačů Active Track jsou shodné s parametry Active Guard. Pouze u snímače Active Track – G a GR může být s ohledem na vysokou náročnost GPS výdrž o cca 30-50% kratší.

Identifikační tagy (body)

Pro vyznačení jednotlivých kontrolních míst se využívají bezkontaktní identifikační média (125 kHz).

Pro účely ActiveGuardu se využívají kolečka (World TAGy) o průměru 2 cm:

  • pro připevnění pomocí vrutu nebo šroubu
  • samolepící bílé
  • samolepící průhledné (např. pro památkově chráněné dveře, obklady atd.)

Tagy je možno umístit např. za okno, do skříňky atp. (kvůli rušení komunikace nedoporučujeme umístění na/pod kov).

Osobní médium strážného

karta a privesek

K identifikaci jednotlivých strážných (jejich odlišení před každou započatou obchůzkou nebo i ke zjednodušené evidenci docházky při příchodu a odchodu z pracoviště) se používají též bezkontaktní média.

Jako osobní médium můžete využít:

  • identifikačních tagů
  • přívěsků na klíče
  • karet (s možností potisku, kdy nahradí služební průkaz)

Součastně je možno kontrolní body (TAGy) v systému nastavit jako poplachové (pro vyhodnocení poplachového stavu např. při kontrole technologických zařízení). Po jejich načtení dochází ihned na počítači operátora k zobrazeni poplachu z kontrolního bodu a je tedy možno na situaci ihned reagovat.

Dokovací (nabíjecí) stanice

activetrack-nabijecistanice
Součástí každého balení snímače Active Track je praktický stojánek pro dobíjení. Dobíjení probíhá automaticky po vložení snímače. Zásady pro nabíjení jsou shodné s principem dobíjení mobilních telefonů. Nedoporučujeme využívat dobíjecí stanici jako odkládací místo. Snižovala by se tím kapacita baterie.

Snímač je také možné nabíjet autonabíječkou.


Monitoring a vyhodnocení obchůzek – Portál Patrolcontrol

patrolcontrol1Zákazník přistupuje k portálu PATROLCONTROL pomocí webového prohlížeče a internetového připojení. Jedná se o cloudové řešení, tedy nevyžaduje žádnou instalaci, ani speciální HW komponenty ze strany klienta.

Data ze snímačů Active jsou odesílána přímo na server portálu. Databáze portálu PATROLCONTROL je automaticky zálohována 2x denně a provozovatel zajišťuje nonstop konektivitu snímačů se serverem.

Portál PATROLCONTROL naleznete na adrese https://portal.avaris.cz.

Uživatelé se do portálu přihlašují pomocí IČO klienta a jména a hesla. Vstupní hesla přiděluje poskytovatel služeb portálu.

Základní charakteristika portálu Patrolcontrol:

 • patrolcontrol2Zobrazení dat a práce s portálem v libovolném webovém prohlížeči
 • Možnost využití portálu více uživateli se systémem omezení a práv
 • Obsahuje databáze uživatelů, zákazníků, objektů, snímačů, strážných a skupin strážných, kontrolních bodů a tras
 • Jednoduché a přehledné menu
 • Aktivní pohled na aktuálně načtené kontrolní body a poplachové zprávy
 • Přehledná tabulka snímačů, včetně zobrazení  stavových ikon
 • Rozlišení kontrolních bodů dle využití (kontrolní bod, dynamický bod, poplachový bod) a jejich přiřazení k objektům
 • Snadné plánování obchůzek a přímý tisk plánu obchůzek pro ostrahu
 • Široký rozsah nastavení při plánování obchůzekmonitoring obchuzek
 • Možnost výběru individuálního chování každé poplachové, nebo informační zprávy
 • Přímé propojení portálu PATROLCONTROL s PCO pultem 1Box (NAM system, a.s.) pro detailnější práci s poplachovými událostmi
 • Upozornění na technické poplachy (otevření krytu baterie, náraz, tzv. „mrtvý muž“, slabá kapacita baterie)
 • Zobrazení upozornění při požadavku na zpětné zavolání
 • Okamžitá informace při nezahájení nebo nekorektním provedení obchůzky
 • Automatická kontrola správnosti provedených obchůzek
 • Využití čipu strážného
 • Operátor má pro řešení poplachů po ruce všechny kontaktní informace
 • Zobrazení GPS pozice zařízení (snímačů s podporou GPS) v mapových podkladech
 • Zobrazení a tisk výpisů obchůzek dle přednastavených detailních a uživatelem definovaných filtrů
 • Automatické odesílání e-mailových zpráv při navolených událostech
 • Automaticky zasílané SMS při navolených událostech
 • Informační text a banner upozorňující na stav systému, aktualizace, reklamní akce
 • Automatický upgrade a archivace dat
 • Integrované menu technické podpory

Minimální požadavky na výpočetní techniku:

patrolcontrol3Pro přístup k webovému portálu PATROLCONTROL je doporučen webový prohlížeč (od verze Internet Explorer 9, Firefox 20, Google Chrom 30,…).

V omezené grafické podpoře lze použít i tablety a chytré telefony.