Patrolcontrol: Obchůzková agenda on-line

Webový portál pro správu obchůzek bez hranic: přístup z mobilu, notebooku nebo tabletu.

Pravidelná obchůzková činnost jakýchkoliv kontrolních pracovníků je smysluplná pouze v těch případech, kdy je prováděna důsledně, prokazatelně a dle předem nastavených rozsahů a pravidel. Proto je maximálně vhodné využívat elektronická záznamová zařízení, která poskytnou provozovateli detailní reporty o činnosti jednotlivých pracovníků. Pro efektivní správu všech obchůzkových dat, plánování, obsluhu i vyhodnocení obchůzek je následně důležité zvolit správný softwarový nástroj.

monitory

 

Portál PATROLCONTROL se snaží ve spolupráci s kvalitními technologiemi využívaných komunikačních zařízení, maximálně pokrývat požadavky provozovatelů mj. fyzické ostrahy na kontrolu a dohled nad výkonem ostrahy majetku a osob, a být tak spolehlivým ukazatelem

kvality poskytovaných bezpečnostních služeb, vysoké úrovně produktivity práce i ochrany zdraví při výkonu pracovní činnosti.

Výhody portálu

  • WEBOVÁ APLIKACE
   S připojením k internetu je správa dat možná odkudkoliv

 

  • VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
   Integrace různých obchůzkových zařízení do jedné agendy (* Informujte se o možnostech zapojení Vašich stávajících zařízení)

 

  • ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ V TERÉNU (přínos k BOZP)
   Aktivní využívání hlášení nouze a SOS signálů ze zařízení, lokalizace osoby

 

  • KOMPLEXNÍ SPRÁVA OBCHŮZEK A KONTROLA
   Ucelené řešení správy zařízení, uživatelů a obchůzkových dat

 

  • NEPŘETRŽITÁ KONTROLA KVALITY A VÝKONU
   Automatizované vyhodnocování plnění předepsaných úkolů a stálý dohled nad výkonem pracovních povinností

 

  • PODPORA GPS LOKALIZACE OSOB PŘEHLED O POHYBUMapové podklady pro zobrazení pohybů pracovníků v terénu

 

  • ŽÁDNÁ INSTALACE SW
   Správa systému z jakéhokoliv běžného kancelářského PC, telefonu nebo tabletu s připojením k internetu

 

  • BEZ POČÁTEČNÍCH INVESTIC
   Uživatel platí pouze měsíční paušál za zařízení zapojená do aplikace

 

  • MOŽNO PROPOJIT S PCO
   Výstupy z aplikace včetně poplachových hlášení lze směrovat na dohledové centrum PCO (* O možnostech propojení s PCO se informujte u svého dodavatele PCO nebo u nás)

 

  • BEZPLATNÝ PŘECHOD ZE SLUŽBY „SPRAVUJI”
   Stávající uživatelé služby „Spravuji” mají při přechodu na obchůzkový portál PATROLCONTROL zajištěnu bezplatnou podporu a pomoc při převodu svých stávajících uživatelských nastavení

 

Webová aplikace pro správu obchůzek

ikonky

Uživatel webového portálu PATROLCONTROL získává okamžitý přehled o všech obchůzkových událostech, alarmových stavech a monitorovaných osobách. Přístup k datům je umožněn v rozsahu dle přístupových oprávnění z jakéhokoliv PC (tabletu či chytrého telefonu) připojeného k internetu.

portalWebová aplikace PATROLCONTROL poskytuje prostor pro správu různých technologií, které může provozovatel individuálně volit dle charakteru konkrétního využití a skutečných potřeb a není tak vázán na jeden konkrétní podporovaný obchůzkový systém.

Zákazník přistupuje k portálu pomocí webového prohlížeče a internetového připojení. Jedná se o cloudové řešení, tedy nevyžaduje žádnou instalaci ani speciální HW komponenty ze strany klienta.

Data z obchůzkových snímačů jsou odesílána přímo na server portálu. Databáze portálu PATROLCONTROL je automaticky denně zálohována a provozovatel zajišťuje nonstop konektivitu snímačů se serverem.

Podporovaná zařízení:

KOSguard PersonalActive GuardActive Track

 Patrneři projektu:

AVARIS, s.r.o.NAM system, a.s.DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.