Přístupový systém SchoolGate

Speciálně navržený systém pro potřeby škol a školních zařízení.

Díky své modularitě je použitelný od nejjednodušších aplikací až po rozsáhlé systémy a je schopen se přizpůsobovat aktuálním individuálním potřebám uživatele.

SchoolGate je vhodný pro zajištění proti neoprávněným vstupům do jakýchkoliv prostor (školy, školky atd.), ale také může sloužit při zabezpečení před neoprávněným užíváním strojů a zařízení (např. kopírek, počítačů,…).

Uložit leták o systému v pdf (2,5MB)

domecky-skola


Charakteristika

schoolgate

 • Modulární elektronický přístupový systém
 • Komunikace s bezkontaktními i kontaktními identifikačními médii
 • Kontrola oprávnění ke vstupu
 • Ovládání jakýchkoliv mechanických prvků
 • Test přítomnosti
 • Použití od nejjednodušších až po rozsáhlé aplikace
 • Snadné zadávání přístupových práv
 • Pružné doplňování, aktualizace a vymazávání přístupových práv
 • Automatizované SW vyhodnocení
 • Možnost evidence důvodů odchodů (docházková evidence)
 • Vytváření vlastních sestav a výstupů
 • Statistiky

Využití systému

Systém ShoolGate se dokáže přizpůsobit prakticky všem individuálním požadavkům klienta a navíc může být libovolně kdykoliv rozšiřován o další kontrolní místa i uživatelská média. Předností je také široká škála možných komponent a možnost designových či uživatelských změn a doplnění dle individuálních požadavků klienta.


Komponenty

Řídící elektronika

ridicijednotkaKomunikuje se čtecími terminály a je on-line propojena s vyhodnocovacím PC a případnými ostatními řídícími elektronikami na síti.

 • vede databázi uživatelů a jejich přístupových práv v závislosti na čase
 • eviduje informace ze čtecích terminálů o průchodech či důvodech průchodů uživatelů ve své paměti
 • spravuje aktuální datum a čas
 • ovládá připojené mechanické zařízení (dveřní zámek, závoru, turniket …)

Každá řídící elektronika dokáže obsloužit maximálně dva čtecí terminály a jedno libovolné mechanické zařízení.

Přístupový terminál

pristupovyterminalPřístupový terminál nebo-li čtečka je umístěn u vstupu do míst, která jsou třeba ochránit před vstupem neoprávněných osob.Jedná se o čtecí zařízení bez jakýchkoliv ovládacích prvků.Dodává se v provedení:

 • určeném pro bezkontaktní média
 • pro kontaktní identifikační čipy

Elektronika čtecího terminálu může být rovněž zabudována do různých podob krytů a v případě bezkontaktního provedení také zcela pod omítku, což je varianta maximálně odolná proti jakýmkoliv vnějším vlivům.

pristupovyterminalpristupovyterminal

Docházkový terminál

pristupovyterminalPrincip fungování docházkového terminálu je prakticky shodný s přístupovým terminálem.
Docházková varianta má navíc integrovaný podsvícený LCD displej pro možnost zobrazení aktuálního data a času a navoleného důvodu odchodu a membránovou klávesnicí s vyznačenými důvody odchodů.

Adaptér k PC

Adaptér k PC zprostředkovává komunikaci identifikačních médií s počítačem zejménapristupovyterminal při jejich zadávání do systému.

Zároveň tvoří fyzické propojení mezi řídícími jednotkami na síti a vyhodnocovacím počítačem přes USB port PC.

Maximální vzdálenost mezi adaptérem a poslední řídící jednotkou na síti je 1000 metrů.

Adaptér slouží jako hardwarový klíč, tudíž bez jeho připojení lze vyhodnocovací program spustit pouze v demo-režimu.

Do personifikátoru lze nahrát vždy pouze jeden seznam osob, ale je možno ho přenést do více jednotek (v případě, že mají stejná oprávnění).

Identifikační média

cipyOsobní identifikační média slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů (žáků, zaměstnanců). Systém SCHOOLgate je schopen používat kontaktní nebo bezkontaktní variantu, záleží na přání zákazníka.
standardni priveskykarta

Software

Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází i komplexních informací o jednotlivých uživatelích a docházce dle konkrétního výběru provozovatele. Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele, a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Využíváním elektronického docházkového systému včetně vyhodnocovacího programu DOCHÁZKA dosáhne provozovatel omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno prostřednictvím elektronického zpracování dosahováno časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti (absenci), včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.

Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…)

Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat, nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.

Oba softwary jsou určeny pro operační systém Windows 95 a vyšší.