UNIgate

Modulární přístupový a docházkový systém UNIgate

Stavebnice přesně na míru

UNIgate poskytne uživateli komfort již při výběru ze široké škály komponent pro možnost volby té nejvhodnější konfigurace. I jeho samotné využívání je velmi příjemné, ať se jedná o náročnou aplikaci nebo nejjednodušší variantu systému.

unigate


Charakteristika

 • Modulární elektronický přístupový a docházkový systém
 • Komunikace s bezkontaktními i kontaktními identifikačními médii
 • Kontrola oprávnění ke vstupu
 • Ovládání jakýchkoliv mechanických prvků (brána, dveře, turniket, …)
 • Evidence docházky
 • Monitoring aktuální přítomnosti
 • Garance objektivity a ochrana proti ztrátě dat
 • Systém možno použít od nejjednodušších až po rozsáhlé aplikace
 • Snadné nastavování přístupových práv
 • Pružná aktualizace přístupových práv
 • Automatizované SW vyhodnocení
 • Evidence důvodů odchodů
 • Možnost povolení ruční editace
 • Saldo
 • Směnný provoz
 • Statistiky
 • Přehledové výpisy z různých pohledů
 • Vytváření vlastních sestav a výstupů
 • Evidence přestávek

Komponenty

Řídící elektronika

ridicijednotkaZcela autonomní modul s vlastní diagnostikou.Komunikuje se čtecími terminály a je on-line propojena s vyhodnocovacím PC a případnými ostatními řídícími elektronikami na síti.

 • vede databázi uživatelů a jejich přístupových práv v závislosti na čase
 • eviduje informace ze čtecích terminálů o průchodech či důvodech průchodů uživatelů ve své paměti
 • spravuje aktuální datum a čas
 • ovládá připojené mechanické zařízení (dveřní zámek, závoru, turniket …).

Každá řídící elektronika dokáže obsloužit maximálně dva čtecí terminály a jedno libovolné mechanické zařízení.

Přístupový terminál

pristupovyterminalPraktická čtečka do míst, kde je potřeba kontrolovat přístupová oprávnění.

Jedná se o čtecí zařízení bez jakýchkoliv ovládacích prvků. Dodává se v provedení určeném pro bezkontaktní média i pro kontaktní identifikační čipy.

pristupovyterminalRozhodnutí o povolení či zamítnutí vstupu do chráněného prostoru terminál signalizuje akusticky i opticky.

Elektronika čtecího terminálu může být rovněž zabudována do různých podob krytů a v případě bezkontaktního provedení také zcela pod omítku, což je varianta maximálně odolná proti jakýmkoliv vnějším vlivům.

Docházkový terminál

pristupovyterminalPodstata fungování docházkového terminálu je shodná s přístupovým terminálem. Docházková varianta je navíc vybavena podsvíceným LCD displejem pro zobrazení aktuálního data, času, zvoleného důvodu odchodu a tlačítky na membránové klávesnici s vyznačenými důvody přerušení pracovní doby.

Adaptér k PC

pristupovyterminalAdaptér k PC zprostředkovává komunikaci identifikačních médií s počítačem. Tvoří fyzické propojení mezi řídícími jednotkami na síti a vyhodnocovacím počítačem přes USB port PC.

Adaptér slouží zároveň jako hardwarový klíč, tudíž bez jeho připojení lze vyhodnocovací program spustit pouze v demo-režimu.

Identifikační média

Uživatel může volit pro identifikaci ze dvou variant identifikačních médií:

 • kartyBezkontaktní karty a přívěsky – pro elegantní a komfortní používání jsou bezpochyby nejvhodnější bezkontaktní identifikační média komunikujících v pásmu dlouhých vln na frekvenci 125 kHz, na vzdálenost až 20*cm, které se dodávají ve formě ISO karet nebo praktických přívěsků.
 • Čipy iButton – pro použití v náročnějších podmínkách jsou maximálně vhodné kontaktní identifikační čipy, které díky umístění v pouzdře z nerez oceli ve tvaru knoflíkové baterie jsou prakticky nezničitelné.*) V závislosti na použitém médiu, terminálu a okolním prostředí

cipystandardni privesky


Software

Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází i komplexních informací o jednotlivých uživatelích a docházce dle konkrétního výběru provozovatele. Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele, a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Využíváním elektronického docházkového systému včetně vyhodnocovacího programu DOCHÁZKA dosáhne provozovatel omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno prostřednictvím elektronického zpracování dosahováno časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti (absenci), včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.

Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…)

Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat, nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.

Oba softwary jsou určeny pro operační systém Windows 95 a vyšší.